Del 1 - Grundkurs CE

Del 1 Grundkurs CE - Maskinsäkerhet och CE-märkning är en kurs för dig som behöver lära dig grunderna i maskinsäkerhet och CE-märkning. Kursen passar dig som inte har några förkunskaper och för dig som behöver bättra på din grundkunskap inom maskinsäkerhet.
Kursen ger dig en grundlig inblick i maskinsäkerhet, riskbedömning och CE-märkning.

Under dagen kommer många frågor kring maskinsäkerhet att besvaras, bland dem är: Vad är Maskindirektivet? Vad är CE? Vad är direktiv och standarder? Vilka dokument skall jag ta fram?

Vi är rustade för Corona och kommer genomföra våra utbildningar

 

Under kursen kommer vi guida dig genom definitioner, krav på tillverkare och användare av maskiner. Vi tittar inte bara på maskindirektivet utan även på andra direktiv som kan beröra maskiner.

Under kursen får du bland annat svar på vad en ”Väsentlig ombyggnad” är, vad en
teknisk dokumentation ska innehålla samt hur man gör en riskbedömning.

Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Vad är en maskin?
 • Vad är EMC-direktivet?
 • Vad är lågspänningsdirektivet (LVD)?
 • Vad är direktivet för tryckbärande anordningar (PED)?
 • Vad är ATEX-direktivet?
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad” och när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?


Kursplatser
Webbutbildning
Skara
Umeå

Tid
Klockan 9.00-16.30 (lunch 12.00-13.00).

Plats och parkering Skara
Vallgatan 40.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

 

Plats och parkering Umeå
Pendelgatan 2.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

Förkunskaper
Inga

Riktar sig till
Kursen riktar sig till bland annat: Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el- och mekaniska konstruktörer, programmerare, säljare, inköpare, arbetsledare, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna i maskinsäkerhet och CE-märkning.

Språk
Våra kurser hålls på Svenska, företagsanpassade utbildningar kan även hållas på Engelska.

Anmälan senast
7 dagar före kursstart (vid platser kvar kan senare anmälan godkännas).

Avbokning
Avbokning senare än 3 arbetsdagar före kursdagen debiteras med halva beloppet. Avbokning samma dag debiteras med hela beloppet. (Anmäld plats får överlåtas vid kontakt med oss).

Hotell
Vi samarbete med två hotell vid hotellvistelse i Skara. Det ger ett rabatterat pris på din vistelse. Kontakta utbildning@jlsafety.se för mer information.

Kursledare
Klas Hansson och Karl-Eric Backman

Förbehåll 1
Vid för lågt deltagarantal flyttas kursen till en annan tidpunkt. Vi kontaktar dig ca en vecka innan kurstillfället om så är fallet.

Förbehåll 2
Reservation för fullbokning. Vid fullbokad kurs har man förtur till nästa möjliga tillfälle.

 

Pris: 4 800 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver).

Pris webbutbildning: 4 500 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver).

Kurslängd

1 dag

Pris

4500 SEK exkl. moms

Se kurstillfällen & boka