Projektstöd & rådgivning

Vi hjälper dig genom hela processen. Upphandling, riskbedömning, rådgivning, dokumentation och projektavslut.
Om du inte kommit igång med riskbedömningar och CE-märkning eller ni tycker det är svårt att sätta nivån på åtgärder, kraven på leverantörer etc. kontakta oss, vi hjälper vi er gärna. Om ni köpt CEDOC och inte känner att ni hittar rätt nivå på riskbedömningar och åtgärder kontakta oss, vi kommer gärna ut och hjälper er igång.

Extern projektassistent

Vi hjälper er projektledare att bevaka era intressen avseende maskinsäkerhet & CE genom hela projektet. Det kan vara nya, gamla eller ombyggda maskiner eller maskinlinjer. Anlita någon av våra sakkunniga som er personliga "Projektassistent" genom projektet. Vi stöttar er projektledare och bevakar era intressen genom
Upphandling - Riskbedömning - Åtgärdsförslag - Åtgärdsplan - Projektavslut
Vi hjälper dig genom hela processen. Upphandling, riskbedömning, rådgivning, dokumentation och projektavslut.
Ta hjälp av oss, det lönar sig.