Säkra styrkretsar & SISTEMA


Nödstopp och skyddsfunktioner
För att säkerställa Maskindirektivets (2006/42/EG) krav på skyddsfunktioner såsom t.ex. nödstopp och förreglingar erbjuder vi hjälp vid både konstruktion och evaluering SISTEMA.
Krav ställs på tillverkare av maskiner att dokumentera sina skyddsfunktioner, vilket ofta görs i systemet SISTEMA.
Vi hjälper er att sammanställa evalueringar och rapporter i SISTEMA.
Vi kan även utbilda och hjälpa er igång med SISTEMA.
Se Utbildningar.