Säkra styrkretsar och SISTEMA


Maskindirektivet ställer krav på säkerhetsrelaterade delar (skyddsfunktioner) av styrsystem och styrkretsar, vi hjälper er att tolka och uppfylla kraven!
Krav ställs bland annat på tillverkare av maskiner att dokumentera skyddsfunktioner. Skyddsfunktionerna är en funktion som finns där för att skydda dig och dina arbetskamrater, som exempelvis förreglings- eller nödstoppskretsar. Vi hjälper er att tolka och uppfylla krav som ställs vid utveckling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem för maskiner och processutrustningar enligt standard EN ISO 13849-1.

Några exempel på vad vi erbjuder:

• Framtagning av specifikationer för uppfyllande av tillämpliga krav
• Vägledning vid konstruktion och tekniskt utförande av skyddsfunktioner
• Verifiering med hjälp av SISTEMA och validering av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem enligt EN ISO 13849-2
• Kurs i säkra styrsystem (se nedan)

Kurs i säkra styrsystem

Vi erbjuder även en specifik kurs i detta ämne. Kursen förklarar bland annat hur man arbetat vidare med identifierade skyddsfunktioner och förklara hur man tillämpar EN ISO 13849-1 för dessa. Läs mer om kursen CE-fördjupning “Säkra styrkretsar” och SISTEMA.