Säkra styrkretsar & SISTEMA

Vi stöttar företag både vid konstruktion och evaluering för att säkerställa de juridiska kraven. Underlaget som tas fram är en del av den tekniska tillverkningsdokumentationen som krävs enligt Maskindirektivet 2006/42/EG.
Vi hjälper er att detaljgranska era säkra styrkretsar mot SS-EN ISO 13849 där vi har god kunskap i evalueringsverktyget SISTEMA.
Våra utbildningar täcker även området säkra styrkretsar och SISTEMA. Se Utbildningar.